ΠίσωΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

Για να μπορεί κάποιος να βρει αν ανήκει στους απογόνους του συγκεκριμένου κλάδου του επιθέτου  έγινε μια χρονολογική τοποθέτηση (όπου ήταν εφικτό) ανά πεντηκονταετίες. Έτσι σε κάθε χρονική περιοχή εμφανίζονται όσοι κ όσες είχαν γεννηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το κοινό κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α) και χρώμα στις κάθετες στήλες, δηλώνει ότι είναι αδέρφια. Κάποιες φορές λόγω αλλαγής χρονικής στήλης τα αδέρφια συνεχίζουν με το ίδιο γράμμα και χρώμα και στην επόμενη χρονική στήλη έχοντας ένα * (αστερίσκο) δεξιά στο όνομα και στην προηγούμενη αριστερά.

1800 - 1850 1851 - 1901 1902 - 1955 1956 - 2006 2007 - 2057
Α. Φραγκέδης Σήφης
Α. Φραγκέδης Μανούσος
Α.
Φραγκέδης ????


Β. Μανουσάκης Γεώργιος
(Μανιάτηδες)
Β. Μανουσάκης Ανδρέας
(Ανδρουλιανοί)
Β. Μανουσάκης Αντώνιος
(Αντωνιανοί)
Β. Μανουσάκης Νικόλαος
(Πελεκανιώτες)

Α. Θεόδωρος
(Μανιατοθοδωρής)
Α. Αντώνιος
(Μανιαταντώνης)
Α. Εμμανουήλ
(Μανιατομανώλης)
Α. Ιωσήφ
(Μανιατοσήφης)
Β. Αντώνιος
Β. Γεώργιος
Β. Αναστασία
Β. Εμμανουήλ
Β. Ιωάννης
Γ. Κωνσταντίνος
Γ. Αντωνία
Γ. Ιωάννης
Γ. Αθηνά
Γ. Μαρία
Δ. Γεώργιος
Δ. Ιωάννης
Δ. Αντώνιος
Δ. Ανδρέας
Ε. Ανδρέας*(Καναρίνι)
Ε. Εμμανουήλ*
Ε. Νικόλαος*
Υ. Στυλιανός*


Ε. *Γεώργιος
Ε. *Αγγελική
Α. Αμαλία
Α. Νικόλαος
Α. Άννα
Α. Μιχαήλ
Α. Ελένη
Α. Ευτύχιος (Μπρούκλης)
Α. Μαρία
Α. Όλγα
Α. Γεώργιος
Α. Χρυσή
Α. Ελευθέριος
Α. Ιωάννης
Β. Κατίκω
Β. Γεώργιος
Β. Δημοσθένης
Β. Έλλη
Β. Αγησίλαος
Β. Μανωλία
Γ. Χρυσούλα
Γ. Αντώνιος
Γ. Δημήτριος (Τάκης)
Γ. Μελπομένη (Μαίρη)
Δ. Ιωάννης
Δ. Χρυσούλα
Δ. Ελένη
Δ. Νικόλαος (Νικολής)
Ε. Ευτυχία
Ε. Ιωάννης
Ε. Χρυσούλα
Ε. Κυριακή
Ζ. Νικόλαος
Ζ. Γεωργία
Ζ. Ευαγγελία
Ζ. Μιχαήλ
Ζ. Ελευθέριος
Η. Ελευθερία
Η. Αικατερίνη
Η. Άννα
Η. Μαρία
Θ. Ερμιόνη*
Θ. Αντώνιος*
Ι. Εμμανουήλ*
Κ. Γεώργιος
Κ. Κατίνα
Κ. Αναστασία
Κ. Ελευθερία
Κ. Ελένη
Λ. Ευτύχιος
Λ. Ευτυχία
Λ. Εμμανουήλ (Μάνος)
Λ. Αντώνιος
Μ. Αργυρώ
Μ. Βασιλική
Μ. Αντώνιος
Ν. Γεώργιος
Ν. Αντώνιος
Ν. Αγγελής
Ν. Ευτύχιος
Ν. Εμμανουήλ
Ν. Χρυσάνθη
Ξ. Ευαγγελία
Ξ. Μαρία
Ξ. Ευτυχία
Ξ. Ευάγγελος (Αγγελής)
Ξ. Χρυσή
Ξ. Ευτύχιος
Ξ. Ελένη
Ο. Εμμανουήλ*
Ο. Ιωάννης*
Ο. Γεωργία*
Π. Ιωάννης
Π. Καίτη
Ρ. Ιωάννης (Γραφανιστής)
Ρ. Μαρία
Ρ. Αναστασία
Ρ. Σήφης
Σ. Αικατερίνη
Σ. Στέλλα
Σ. Ελένη
Σ. Καλλιόπη
Σ. Δημήτριος
Τ. Ευτυχία
Τ. Αθηνά
Τ. Μαρία
Τ. Ελισάβετ
Τ. Νίκη
Τ. Γεωργία
Τ. Ευαγγελία
Υ. *Νικόλαος
Υ. *Αντώνιος
Υ. *Ευστράτιος
Υ. *4 Κόρες
Φ. Μαρία
Φ. Αφροδίτη
Φ. Γεώργιος
Φ. Αικατερίνη
Φ. Ιονία
Φ. Αμαλία
Φ. Ευτυχία
Φ. Ευδοξία
Χ. Παναγιώτης
Χ. Ευστράτιος
Χ. Αικατερίνη
Ψ. Αντώνιος
Ψ. Ελευθερία
Ψ. Ευαγγελία
Ω. Σοφία*
Ω. Εμμανουήλ (Κορνήλιος)*
Ω. Αικατερίνη
Ω. Ιωάννα*

Α. Ευτύχιος
Α. Εμμανουήλ
Α. Χρυσούλα
Ο. *Νίκη
Ο. *Ανδρέας
Ο. *Ηλίας
Ο. *Αρετή
Ο. *Ειρήνη
Ο. *Αικατερίνη
Ο. *Κωνσταντίνος
Θ. *Ευτύχιος
Ω. *Δημήτριος
Ι. *Ταξιαρχούλα
Α. Ανδρέας
Α. Μαρία
Β. Ανδρέας
Β. Μαρία
Γ. Αντώνιος
Γ. Μαρία
Δ. Αθηνά
Ε. Γεώργιος
Ε. Πέτρος
Ζ. Όλγα
Ζ. Γεώργιος
Η. Ιωάννης
Η. Αργύρης
Θ. Μαρία
Θ. Ελένη
Θ. Εμμανουήλ
Ι. Βαϊος
Ι. Ερμιόνη
Κ. Αντώνιος
Κ. Γεώργιος
Λ. Αμαλία
Λ. Γεώργιος
Μ. Δημοσθένης
Μ. Δέσποινα
Ν. Εμμανουήλ
Ν. Χρυσή
Ν. Ελένη
Ξ. Γεωργία
Ξ. Όλγα
Ξ. Γεώργιος
Ξ. Ιωάννα
Ξ. Ευτύχιος
Ο. Ευτύχιος
Ο. Ιωάννης W D
Ο. Εμμανουήλ
Π. Πάρις
Π. Έλλη
Ρ. Ευάγγελος
Σ. Ιωάννα
Σ. Ευτύχιος
Σ. Ερμιόνη
Τ. Ευστράτιος
Υ. Μαρία
Υ. Δέσποινα
Υ. Χριστίνα
Υ. Γεώργιος
Υ. Σοφία
Φ. Lukas
Φ. Ηλιοστάλακτη
Χ. Αικατερίνη
Χ. Ευτυχία
Χ. Αντωνία
Ψ. Ερμιόνη
Ψ. Ευτύχιος

Α. Άννα
Β. Ελένη