ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σύζυγος .....   από ......

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1889

    ΚΟΡΗ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

    ΚΟΡΗ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΡΗ ΚΟΡΗ