ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σύζυγος ....  από ......

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γραφανιστής)

1902-1990

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σύζυγος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σύζυγος ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ