ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΛΕΚΑΝΙΩΤΕΣ) του ΜΑΝΟΥΣΟΥ 1845-...
Σύζυγος ......  από .......

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(ΚΑΝΑΡΙΝΙ)

1872