ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1889
Σύζυγος  ....... από ....

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

1924

    ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

1935

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

1925

    ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

1934

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1926

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1928

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΙΟΝΙΑ

1930

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

1932