ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952
Σύζυγος ΜΑΪΕR ΒΕΑΤΕ 1967 από ΣΤΟΥΝΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ: ΒΛΗΘΙΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ LUKAS

1994

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

2003