ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1954
Σύζυγος ........ από ........
Διαμονή :.......

 

πίσω Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ