ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1943
Σύζυγος ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ από ΤΡΑΧΙΝΙΑΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗ: .......

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1976

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

1978