ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αγγελής) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1954
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ από ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗ: ΛΙΟΝΤΑΣ ΣΠΑΝΙΑΚΟΥ

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σύζυγος ΦΙΩΤΑΚΗΣ

  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΟΛΓΑ

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ