ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΝΙΑΤΗΔΕΣ) του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

 

  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΟΘΟΔΩΡΗΣ
1861-1949

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΑΝΤΩΝΗΣ
1876-

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΙΑΤΟΜΑΝΩΛΗΣ
1880-1932

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΜΑΝΙΑΤΟΣΗΦΗΣ

(ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ)