ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ( 1896-1951)
Σύζυγος ΣΗΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ από .......

 

  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

1932

Σύζυγος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1934

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

1935

Σύζυγος ΡΟΔΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ)

1938

Σύζυγος ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ