ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 1955
Σύζυγος ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1967 από ........
ΔΙΑΜΟΝΗ: Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΑΘΗΝΑ

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ

1996

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

2004