ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1887-...
Σύζυγος ΚΑΤΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ από .........

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1913-1995

    ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Σύζυγος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1917

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

1919

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

1921

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1924

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ