Περιγραφή: Ελληνικά

Γενεαλογικό δένδρο Οικογένειας Μανουσάκη από το 1800
Familly tree of Manoussakis family since 1800

Περιγραφή: English

Περιγραφή: D:\My Documents\My Web Sites\Manoussakis\images\oikosimo2.gif

Περιγραφή: Επικοινωνία

Περιγραφή: D:\cgi-sys\Count.cgi?df=manoussa.dat|display=Counter|ft=6|md=5|frgb=100;139;222|dd=G|srgb=1;3;0|prgb=3;4;200