MANOUSSAKIS ADREAS (ADROULIANI) of MANOUSSOS 1845-...
Wife: MAVRIGIANNAKI ARGIRI from .......

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

MANOUSSAKIS ADONIOS

1875

  MANOUSSAKIS ΙΩΑΝΝΗΣ

1894

DIED SINGLE IN USA

MANOUSSAKIS GEORGIOS

1879-1953

MANOUSSAKI ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1887

Husband FRATZESKAKIS

 

MANOUSSAKIS EMMANOUIL

1890