MANOUSSAKIS DIMITRIOS of GEORGIOS 1957
Wife: KOURTESI AGELIKH 1965 from PEIRAIA
Residence: CHANIA

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

MANOUSSAKI MARIA

1985

  MANOUSSAKI SOFIA

1995

MANOUSSAKI DESPINA

1987

MANOUSSAKI CHRISTINA

1992

MANOUSSAKIS GEORGIOS

1993