MANOUSSAKIS MICHAIL of ADONIOS 1905-1995
Wife: TZOUTZOURAKI CHRISTINA from KAKODIKI

 

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

MANOUSSAKI ELEFTHERIA MANOUSSAKI AIKATERINI

1943

MANOUSSAKI ANNA

1949

MANOUSSAKI MARIA

1955