MANOUSSAKIS NIKOLAOS (NIKOLIS) of EMMANOUIL 1935
Wife: CHATZIDAKI STILIANI from ........

πίσω  Αρχική σελίδα

Πίσω στο Φώτο-Αλμπουμ

MANOUSSAKIS ADONIOS

1969

MANOUSSAKI MARIA

1969